SEO Optimizacija

Optimizajcia za pretraživače

Šta je SEO Optimizacija? SEO je akronim za Search Engine Optimization – optimizacija za pretraživače. U suštini predstavlja niz tehnika za podešavanje web sajtova radi boljeg (višeg) pozicionianja u Google-ovim rezultatima pretrage. SEO tehnike su fokusirane na organske (koje se ne plaćaju) rezultate pretrage, i obuhvataju i tehničke i kreativne metode koje su neophodne kako bi se poboljšao rang i povećala poseta sajta.

Postoji više aspekata SEO Optimizacije, od reči i izraza upotrebljenih na web stranici do načina na koji se drugi sajtovi povezuju (linkuju) na vaš. U nekim situacijama SEO je prosto obezbedjivanje da je sajt struktuiran na taj način da ga pretraživači razumeju

Da li je sajtu neophodna SEO Optimizacija

Najveći deo web saobraćaja se generiše korišćenjem najvećih komercijalnih pretraživača (search engines) kao što su Google, Bing Yahoo, Baidu, Yandex..

Premda društvene mreže, forumi i dr. mogu da generišu postete do sajta, pretraživači su primarni metod navigacije za najveći broj internet korisnika. Ovo vredi bez obzira da li je sajt blog, ili pruža servise, prodaje proizvode, informiše…

Ako vaš sadržaj nije optimizovan, onda pretraživači neće znati kako da ga rangiraju. Kada ljudi traže stvari o kojima vi pišete, vaš sajt se neće pojaviti u rezultatima pretrage, a vi ćete propustiti sav taj saobraćaj.

Zato je krucijalno posebno za firme da njihov sajt bude ‘search engine friendly’, tako da može da se maksimalizuje poseta stranicama.